ОК для ОПП "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти