Навчальна дисципліна «Управління особистими фінансами» покликана розкрити теоретичні основи управління особистими фінансами. Зміст дисципліни розкривається через вивчення: сутності  та джерел особистих фінансів та їх ролі у фінансовій системі, соціально-економічних учень у теорії управління особистими фінансами, формуванні особистого капіталу та вивченням його структури. Практичні завдання курсу полягають у засвоєнні порядку короткострокового і довгострокового планування особистих фінансів в умовах ризику,  визначенні ролі заощаджень та їх інвестування, засвоїти процес фінансової безпеки та механізм управління особистими фінансами в умовах мінливого ринкового середовища.