Навчальна дисципліна «Фінансовий контроль» покликана розкрити теоретичні основи організації та проведення фінансового контролю, надати здобувачам якомога повну і достовірну інформацію про види і сучасні методичні підходи контрольної діяльності та засвоєння теоретичних положень механізму фінансового контролю на сучасному етапі розвитку підприємницьких структур та фінансового законодавства. У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають усвідомити особливості різних видів фінансового контролю та механізм їх організації.