Навчальна дисципліна «Аудит» покликана розкрити теоретичні основи організації та проведення аудиторської діяльності, надати здобувачам якомога повну і достовірну інформацію про види і сучасні методичні підходи аудиту. У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають усвідомити особливості проведення аудиту та надання аудиторських послуг, засвоїти методику його проведення.