Навчальна дисципліна «Фінанси та аудит» покликана розкрити теоретичні основи організації державних фінансів та фінансів підприємств та проведення аудиторської діяльності, надати здобувачам якомога повну і достовірну інформацію про види і сучасні методичні підходи аудиту. У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають усвідомити особливості функціонування фінансів на сучасному етапі та проведення аудиту та надання аудиторських послуг, засвоїти методику його проведення.