Навчальна дисципліна «Гроші і кредит» розглядає основні питання теорії й практики функціонування механізму грошей і валюти, грошового і валютного ринків, грошової і валютної систем, кредиту і фінансових посередників. Дана дисципліна покликана розкрити теоретичні основи  організації системи грошового обігу та формування сучасних умов кредитної системи. Зміст дисципліни розкривається через вивчення: історико-економічних аспектів зародження, становлення та розвитку грошових відносин в Україні та окремих зарубіжних державах; базових понять теорії грошей та  функціонування грошових систем, необхідності проведення грошових реформ, системи валютних відносин та формування валютної системи.