Дисципліна "Фінансова аналітика" входить до циклу загальної підготовки фахівців спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" скороченого терміну навчання. Викладач - Абрамова Ірина Вячеславівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту.  Ел. адреса: irina79abramova@gmail.com