Мікро- і макроекономіка» займає фундаментальне місце в схемі вивчення основ економічних знань, прийняття рішень в умовах раціонального ведення господарства, переходу до ринкових умов господарювання.Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки, знайомить студентів з поняттям раціональної економічної поведінки, категоріями виробництва, розподілу і обміну в економіці.