Численні зміни нашого суспільного буття, які мали місце в кінці ХХ - початку ХХІ ст. призвели до того, що простір і час припинили відігравати вирішальну роль. Ми, як суспільство, , змушені створювати більш складні моделі та концепції управління. З'явився новий світ, який є надзвичайно мобільним та турбулентним. Швидке поширення і впровадження нових інформаційних технологій надає нам нові можливості та інструменти щодо публічного управління. З метою визначення та використання сучасних методів публічного управління і був створення цей курс. Курс ґрунтується на комплексному наданні та засвоєнні знань з методів та способів сучасного публічного (державного) управління. Студенту надається уявлення про методи публічного (державного) управління в еволюційному (історичному) форматі: від класичної, неокласичної та постмодерністської теорії до сучасних діючих практик та методів.