Програма вивчення навчальної дисципліни “Економічна теорія” відіграє важливу роль в освіті сучасного управлінця, оскільки дає можливість оволодіти економічними знаннями, навчитися швидко орієнтуватися в економічних процесах, оперативно приймати раціональні самостійні рішення в інтересах громади та держави. 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню сучасного економічного мислення та свідомості майбутніх державних службовців. Предметом навчальної дисципліни є вивчення системи економічних відносин, а також актуальних економічних проблем, вирішення яких сприятиме подальшому розвитку  суспільства на основі сучасного економічного мислення та  економічної культури.